Eko sklad

eko sklad logotipEKO SKLAD je Slovenski okoljski javni sklad, ki spodbuja razvoj na področju varstva okolja. Z nepovratnimi sredstvi Eko sklad-a lahko financirate del fasade.

Javni poziv za financiranje okoljskih naložb občanov s strani Eko sklada je objavljen na internetni strani EKO sklada: www.ekosklad.si

Vloge za pridobitev subvencij Eko Sklada lahko pridobite na naslednjem URL naslovu: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/nameni/prikazi/actionID=107

Seznam fasadnih sistemov, za katere velja subvencija EKO sklada:

pdfSeznam fasadnih sistemov


Pomagamo in svetujemo pri pridobitvi nepovratnih sredstev Eko sklada.

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1.1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stanovanjskih stavb zgrajenih pred 1.1. 2003, pa pred oddajo vloge na Eko sklad.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe za:
- enostanovanjske stavbe: največ 200 m2 po 12 eur/m2 toplotno izolacijske fasade, skupaj 2.400 eur
- dvostanovanjske stavbe: največ 300 m2 po 12 eur/m2 toplotno izolacijske fasade, skupaj 3.600 eur

Povrnjeni stroški investicije vse do 25 %
Pri obnovi toplotno-izolacijske fasade lahko dobite s strani eko sklada povrnjenih do cca. 2.400 €, kar predstavlja približno 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m². Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z normativi in standardi, prav tako pa so potrebna so dokazila o vgrajenih toplotno-izolacijskih materialih na objektu. Za doseganje normativov je potreben najmanj 15 cm izolacijski material s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezna debelino drugega izolacijskega materiala ,da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/ m2K.

Postopek pridobitve EKO SKLADA:

1. Vložitev vloge
2. Obravnava vloge
3. Poziv na dopolnitev nepopolne vloge
4. Odločba in pogodba za popolne vloge
5. Vračilo podpisane pogodbe v roku 15 dni
6. Predložitev zaključne dokumentacije
7. Nakazilo nepovratnih sredstev.

Izvajalec

Vgradnjo posameznih naprav in opreme, ki so predmet naložbe, lahko izvede le za to usposobljen in za ustrezno dejavnost registriran izvajalec. Registracija dejavnosti pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se preverja pri OZS in AJPES.

Fotografije "PRED" in "PO" izdelavi fasade

Pridobiti pa morate še fotografije stanja pred in po izvedbi fasade. Slike morajo biti posnete tako, da so vidne celotne fasade. Končne slike morajo biti fotografirane iz vseh štirih kotov in vsaj ena slika med samim delom, tar da bo vidna debelina in vrsta vgrajenega izolacijskega materiala (posnetek z merilom ob vgrajenem izolacijskem materialu).